logo FNSP redaktørstøtte

Avdelingsside

Avdelingssidemalen er en utvidet versjon av den vi kjenner fra SharePoint. Malen er mer fleksibel og tilbyr funksjonalitet for både små og store avdelinger.

SIdemalen er utviklet for å dekke også de store avdelingenes behov for kommunikasjon. Målet er at de enhetene som har opprettet en temaside i tillegg til avdelingssiden, kan flytte innholdet tilbake til avdelingssiden sin.

Husk å legge inn metadata som RESH og organisasjonsnummeret til avdelingen i fanen for metadata. Dette benyttes blant annet når data hentes fra ditt nettsted og inn i andre tjenester.

Beskrivelse av feltene i sidemalen

 

Fanen innhold:

 

 • Tittel: Avdelingens navn - Mange avdelinger kan ha lange ord i navnet, og da er det lurt å legge inn: Orddeling med mykt linjeskift
 • Ansvar og oppgaver: Kort beskrivelse av avdelingens ansvar og oppgaver. Maksimalt to-tre setninger
 • Mer om avdelingen: Valgfri tekst om avdelingen under en ekspanderende overskrift. Hold beskrivelsen kortfattet, til kun det de besøkende er ute etter. Nasjonale kompetansetjenester eller andre spesialenheter kan lenke videre til en egen side med mer informasjon.
 • Mer om enheten-lenke: Valgfri lenke til egne sider om enheten. Tips: Hvis feltet Mer om enheten er tomt, vil lenken vises i stedet for en ekspander. Ellers vil lenken vises i bunnen av ekspanderen.
 • Kontaktinformasjon: Blokker for telefon, epost, adresse og postadresse legges inn her. Mulighet for flere blokker av samme type som kan være aktuelt for store avdelinger med flere telefonnumre for eksempel.
 • Beskrivelse av oppmøtested: Beskriv i detalj hvor besøkende, pasienter eller pårørende skal henvende seg. Informasjonen vises sammen med adresse/sted. For sykehusenheter skal denne beskrivelsen være knyttet opp mot informasjonen som sendes ut i pasientbrevene. Eksempel: "Våre pasienter skal melde seg i ekspedisjonen i Øyebygget ved oppmøte. Ekspedisjonen finner du til venstre når du kommer inn hovedinngangen."
 • Sted, lokasjon: Legg inn stedet eller stedene avdelingen/enheten er lokalisert. Adresseinformasjonen og eventuelle åpningstider holdes oppdatert gjennom stedssidene. Alternativt er det mulig å legge inn adresseblokker i feltet Kontaktinformasjon.
 • Transport til stedet: Detaljer om kollektivtilbud og parkering beskrives i egne blokker som forvaltes sentralt. De vises under adresseinformasjonen.
 • Promotert innhold: Valgfrie blokker med enker til promotert innhold, som vises over Praktisk informasjon.
 • Praktisk informasjon: Praktisk informasjon om fasilitetene beskrives i egne Tilbud og tjenester-blokker, forvaltes sentralt, og legges inn her. Vises under en egen overskrift for Praktisk informasjon.
 • Innholdsfelt: Felt for diverse blokker

 

Fanen Bilder:

 • Sidebilde: Valgfritt felt for å vise et bilde på toppen av avdelingssiden. Standard er å vise bildet som et rundt bilde ved siden av tittel og ansvar og oppgaver. Velg alternativet «vis bildet i full bredde» om du vil vise bildet i bredformat på toppen av siden. Dette valget krever foto av høy kvalitet. Merk at bildeutsnittet endres på mobil.
 • Meny: Valgfri meny, tilsvarende temasidene. Kun aktuelt for avdelinger med spesialfunksjoner, hvor standardplasseringer på nettstedet ikke passer for innholdet.
 • Promotert innhold over kontaktinformasjon: Valgfrie blokker med lenker til promotert innhold, som vises under ingressen.

Fanen metadata:

 • RESH-id:Unikt nummer fra Register over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) i Grunndata fra Norsk helsenett. RESH-id brukes til integrasjoner. Avdelingssiden kan nås med en lenke på formen: www.nettsted.no/avdeling?resh-id=654321
 • Organisasjonsnummer: Org.nr. (virksomhetsnummer) fra enhetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummeret brukes til integrasjoner mot ventetidene i Helsetjenestekatalogen og Velg behandlingssted.
 • Nøkkelord: Valgfritt. Velg eller angi et nøkkelord som kan brukes til å liste ut denne siden på andre steder i løsningen.
 • Målform på no-side: Valget gjelder for den norske språkversjonen av sider, der norsk (no) er aktivert. Egenskapen er kun i bruk på nettsteder som blander nynorsk og bokmål, og som har minimumskrav til målformsfordeling i følge Språklova. Valget brukes til korrekt språkkoding i HTML, og vises i innholdsrapporter
Sist oppdatert 24.01.2024