logo FNSP redaktørstøtte

Ansvarlig (fane)

For å gi redaktørene bedre kontroll på hvem som er ansvarlig for en side, har man muligheten til å legge inn diverse informasjon i fanen «ansvarlig».

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Fanen ansvarlig

Fanen er på alle sider, både i fellesinnhold (støtteartikler) og lokalt. På lokale sider er det helt valgfritt om man vil benytte feltene eller ikke, men det vil gjøre det enklere å ha sentral kontroll om man benytter funksjonen på utvalgte sider.

  • Ansvarlig foretak: Dette nedtrekksfeltet vises over alle foretak og brukes i fellesinnhold (støtteartikler) for å indikere hvem som har ansvaret for teksten.
  • Innholdsansvarlig: Dette feltet lar deg angi hvem som har ansvaret for å oppdatere siden. Feltet har en nedtrekksliste som viser alle personer som har redigeringstilgang til Optimizely. Du kan også begynne å skrive i feltet og velge navn mens du skriver.
  • Fagansvarlig: Dette er et fritekstfelt der du kan legge inn informasjon om hvem som er ansvarlig for innholdet på siden. Det er særlig relevant for helsefaglig informasjon, men kan også brukes til å oppgi navn på person eller enhet i foretaket som har ansvaret for praktisk informasjon, for eksempel takster for parkering eller lignende.
  • Godkjent: Dette er datoen for den faglige godkjenningen av innholdet som vises på siden.
  • Info til redaktør: Dette feltet gir deg muligheten til å legge til valgfri informasjon som er viktig for redaktørene som skal forvalte eller bruke innholdet. Det kan omfatte detaljer i selve teksten samt eventuelle retningslinjer for lokale tillegg som skal legges til hvis innholdet skal brukes sammen med fellesinnholdssider (støtteartikler).
Sist oppdatert 15.05.2023