logo FNSP redaktørstøtte

Anker

Anker er en spesiell kodebit som du legger til i en nettside for å lage et punkt som folk kan hoppe til når de klikker på en lenke. Tenk på det som å markere et bestemt sted på siden, for eksempel et avsnitt eller en overskrift, slik at besøkende kan gå direkte dit ved å klikke på en lenke, uten å måtte rulle nedover siden.

Demonstrasjonslenke som går til eksempelet lenger ned på denne siden.

Er du usikker på hva et anker er, så kan du trykke på lenken over og se hva som skjer :)

Et anker er ikke synlig for besøkende, men gir redaktør muligheten til å sende besøkende til et spesielt sted på nettsiden via en lenke. For eksempel om man har en side med veldig mye innhold og man refererer til innhold et annet sted på siden.

Våre ekspanderende overskrifter fungerer automatisk som et anker, ved at man får en egen adresse til dem når de er ekspandert. Men av og til ønsker man også å lenke til noe innhold som ikke er i en ekspandert overskrift og da må man benytte denne funksjonen.

I FNSP legger man til anker via kildekoden. Funksjonen er mest for redaktører med litt erfaring fra webarbeid og kan enkel HTML i kildekoden.

Slik lager du et anker:

  • Gå til siden du vil legge inn et anker på og trykk på knappen i verktøysmenyen for kildekode. Den ser slik ut: <>
  • Finn stedet i teksten du vil legge inn et anker og legg inn koden på en ny linje i kildekoden rett over dette innholdet. 
  • Legg inn følgende HTML-kode i kildekoden der du vil at ankeret skal være
    <a name="ankernavn1"></a>

Du har nå laget et anker som du vil kunne lenke til.

Eksempel:

Her har jeg lagt inn et anker.

Du kan ikke se det som besøkende på siden, men den ligger slik i i kildekoden:

Tekst
I kildekoden ser det slik ut

En redaktør kan i redigeringsmodus se at det ligger en lenke der, selv om den ikke er synlig for besøkende. Dette gjør at man enkelt kan se om det er anker på en side, eller se at man har lagt den inn riktig: 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst
Kun redaktører ser ankeret

Slik lenker du til et anker på den samme siden:

  • Marker teksten du vil at skal lenke til ankeret ditt og trykk på knappen for å sette inn lenke
  • Gå ned til valget Anker og hak av for det. Velg så det ankeret du vil lenke til og trykk OK
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Denne siden har kun ett anker og det kommer opp som alternativ

Slik deler du en lenke til andre med anker:

Nettsider med anker fungerer på akkurat samme måte som nettsider uten anker. Men om du vil dele en lenke i en e-post eller et annet sted som går rett til ankeret på siden, så må du legge til /#ankernavnetditt etter den vanlige adressen. Eksempelvis vil lenken til ankeret på denne siden bli:

https://www.fnsp.no/redaktorstotte/redigering-i-optimizely/anker/#ankernavn1

(Adressen over kan være litt forvirrende, siden denne siden faktisk heter anker og det derfor ser ut som det kommer to ganger.)

Tips om lenker til PDF:

På samme måte som med anker, kan man lenke til en valgfri side i et PDF-dokument. Eksempelvis kan jeg lenke til side 11 i nasjonalt profilprogram på regjeringen.no som omhandler logobruk i spesialisthelsetjenesten ved å legge til sidenummeret på følgende format: #page=11

Lenken vil da se slik ut:

https://www.regjeringen.no/contentassets/575f7de1edeb42fca6a952d3ca5f3260/nasjonalt-profilprogram-endelig-versjon-2022.pdf#page=11 

 

Sist oppdatert 25.03.2024