logo FNSP redaktørstøtte

Adresse (blokk)

Blokken for adresse brukes for å presentere informasjon om adresse, åpningstider og lignende for en adresse eller et sted. Det kan være smart å opprette slike blokker i en egen mappe i "for dette nettstedet". Da kan det gjenbrukes på for eksempel kurs og møter.

Blokken for adresse opprettes enten direkte i det høyre innholdsfeltet (blokker, medier og kategorier), eller ved behov direkte på en kalenderhendelse. Hvis du oppretter blokken direkte på en kalenderhendelsem vil den havne som en blokk i "for denne side". Da egner den seg ikke for gjenbruk på fremtidige arrangement.

Vi anbefaler derfor å lage blokker for de stedene hvor det foregår arrangementer, slik at du slipper å lage nye ved hvert fremtidig møte/kurs/arrangement.

Lage adresseblokker som kan gjenbrukes

Tips: Opprett en egen mappe i det høyre innholdfeltet under "for dette nettstedet" som du kaller "adresser", slik at du enkelt finner dem igjen.

  • Steg 1: Gi blokken et navn
  • Steg 2: Gi blokken en merkelapp. Dette er valgfritt. La feltet være tomt hvis det bare finnes én adresse. Altså hvis blokken brukes alene i innholdsfeltet, uten andre adresseblokker, eller hvis det er tydelig om man mener besøksadresse, postadresse eller vareleveringsadresse og annet.
  • Steg 3: Legg inn informasjon om hvor man møter opp i feltet "her finner du oss"
  • Steg 4: Velg en passende merkelapp for åpningstider/besøkstider/kontortider
  • Steg 5: Legg inn informasjon om tider som passer med merkelappen du valgte over.
  • Steg 6: Legg inn informasjon om adresse
  • Steg 7: Legg inn karlenke om du har det

Publiser blokken

Sist oppdatert 02.04.2023